1979 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli’nde tamamladı. 1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne başladı. 2000-2001 yılında Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Formasyonunu aldı. 2001 yılında yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl başladığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programını “1844/1260 Temettu’at Defterlerine Göre Kırklareli Kazası’nın Karaca İbrahim, Hacı Zekeriya ve Dellakzade Mahallelerin Sosyal ve Ekonomik Durumu” tezi ile 1 Haziran 2004 tarihinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora programını da “İstanbul’daki Müslim Özel Mektepleri (1873-1922)” adlı teziyle 20 Haziran 2014 tarihinde başarıyla bitirdi. Bu çalışması yapılan ilavelerle “İstanbul’daki Hususi Mektepler (1873-1922)” adıyla basım aşamasındadır. Bunun dışında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve hakem süreci tamamlanmış ve yayına hazır olan çalışmaları bulunmaktadır. İyi seviyede İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir. Spor alanının birçok dalında başarılı oldu. Atletizm, masa tenisi, satranç ve briç dallarında il, bölge ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır. Satranç dalında milli sporcu ve III. Kademe Uluslararası antrenör unvanlarına sahiptir. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak başladığı meslek hayatında Kırklareli, Diyarbakır, Bitlis ve İstanbul’da görev yaptı. Halen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda Topkapı Özel Levon Vartuhyan Ermeni Okulu’nda müdür başyardımcısı olarak görev yapmaya devam etmektedir.