1993 yılında Konya’da doğdu. Edebiyat ve sporla ilgilidir. Liseden sonra Erzurum PMYO’yu kazandı. İki yıl okuduktan sonra ilk görev yeri Mersin’e atandı. Daha sonra Şırnak Cizre’ye tayini çıktı. Halen burada çalışmaktadır.