1961 yılında Sürmene’de doğdu. Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü İstanbul’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda “Aydınlar ve Sosyal Değişme” konulu tez çalışması oldu. 1979’dan beri Fatih’te aktif siyasetle ilgilenmektedir. Üç dönemdir Fatih’te Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yapan yazar, 2018’ten itibaren Fatih Belediye Başkanlığı’nı yürütmektedir. Evli ve üç kız babasıdır.