Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Sosyal Bilimler Yüksek Akademisi, EHESS) ve Institut National des Langues et Civilisations Orientales’in (Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü, INALCO) Küçük Asya ve İçi programında bitirdi. Doktorasını ise EHESS’de sosyoloji alanında yaptı. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji bölümünde çalışmakadır. Şiilik, Kürt milliyetçilği, siyasal İslam, post kolonyalizm, sembolik şiddet, yeni toplumsal hareketler ve toplumsal dışlanma üzerine çalışmaları vardır.