Doç. Dr. Barış Çoban, lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü’nde çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında toplumsal hareketler, alternatif-radikal medya ve siyasal iletişim yer almaktadır. “Küreselleşme, Direniş ve Ütopya: Yeni Toplumsal Hareketler”, “Tarih, Ütopya, İsyan: Şey Bedreddin”, “Panoptikon: Gözün İktidarı”, “Söylem ve İdeoloji”, “Medya, Milliyetçilik, Şiddet”, “Medya, Barış ve Savaş”, “Kendi Medyanı Yarat: Alternatif Medya”, “Sosyal Medya D/evrimi” adlı çalışmaların editörlüğünü yapmış ve hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca medya, sosyoloji ve politika alanlarındaki dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde iletişim ve medya çalışmaları alanında dersler vermektedir.